Pobierz nagranie/prezentację z interesującego Ciebie tematu.

SICK Webinary 2021/2020


[1] Cykl: Jak to działa? Część 1: Podział fotoprzekaźników i ich rodzaje.

W tym odcinku zapoznasz się z podziałem fotoprzekaźników, i ich rodzajami. Przedstawimy podstawy zastosowanych technologii (w tym odcinku ogólnie). Omówimy ich korzyści, czułe punkty oraz zastosowania na przykładach rozwiązanych aplikacji. W kolejnych odcinkach każdy z rodzajów fotoprzekaźników zostanie omówiony bardziej szczegółowo.

23.04.2020, czas trwania 45min.
Prowadzący: Paweł Wiącek

[2]  Czujniki kontroli ruchu – enkoder inkrementalny bez tajemnic.

W trakcie tego webinaru poznasz rodziny czujników kontroli ruchu i ich zastosowanie. Dowiesz się jaka jest różnica między enkoderem inkrementalnym, a absolutnym. Skorzystasz ze sprawdzonych praktyk, jak prawidłowo podłączyć enkoder inkrementalny. Zapoznasz się z aspektami montażu mechanicznego enkodera obrotowego.

30.04.2020, czas trwania 45min.
Prowadzący: Dominik Lesiński

[3]  Cykl: Jak to działa? Część 2: Fotoprzekaźniki odbiciowe w zastosowaniach przemysłowych

W tym odcinku omówimy ich przeznaczenie, budowę oraz zastosowane technologie: energetyczne, z tłumieniem tła, pomiaru czasu przelotu impulsu świetlnego, tłumienie przedpola oraz kilka wersji specjalizowanych do konkretnych zadań. Wskażemy korzyści, czułe punkty oraz różnice pomiędzy poszczególnymi typami fotoprzekaźników odbiciowych. W trakcie spotkania zostaną przedstawione również typowe aplikacje wspomnianych fotoprzekaźników oraz jak w prosty sposób poradzić sobie z typowymi problemami.

07.05.2020, czas trwania 45min.
Prowadzący: Paweł Wiącek

[4]  Czujniki poziomu do cieczy - jaką technologie wybrać do aplikacji?

W tej części cyklu szkoleń skupimy się na czujnikach AKPiA, czyli czujnikach do pomiaru poziomu cieczy, ciśnienia, temperatury oraz przepływu. W trakcie tego webinara zaprezentujemy technologie, które są najczęściej stosowane, skupimy się nad zaletami i wadami każdego rozwiązania i spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie: "jaką technologie wybrać do mojej aplikacji".

14.05.2020, czas trwania 45min.
Prowadzący: Michał Kiwiński

[5]  Automatyzacja procesów logistycznych.

Omówione zostaną podstawowe procesy logistyczne oraz możliwości ich automatyzacji z wykorzystaniem gotowych systemów. Zaprezentujemy dostępne technologie automatycznego odczytu kodów kreskowych oraz tagów RFID, pomiaru gabarytów i wagi towarów.


21.05.2020, czas trwania 45min
Prowadzący: Damian Bakiera

[6]  Fotoprzekaźniki odbiciowe - praktyczne porady

W trakcie Webinaru skupimy się na omówieniu typowych trudności występujących podczas doboru i w trakcie użytkowania fotoprzekaźników odbiciowych oraz jak je rozwiązać w prosty sposób. Zostaną omówione również parametry, które mają wpływ na dobór w aplikacji, m.in. widma światła, funkcja wyjścia (L.ON/D.ON), częstotliwość przełączania, itd. Część z omawianych zagadnień będzie również odnosić się do innego rodzaju fotoprzekaźników.


28.05.2020, czas trwania 45min
Prowadzący: Paweł Wiącek

[7]  Cykl: Jak to działa? - Więcej niż wizja - metody automatycznej identyfikacji.

W trakcie webinaru omówione zostaną metody przemysłowej automatycznej identyfikacji. Część 1 poświęcona jest omówieniu czytników serii CLV, gdzie dowiesz się m.in. jak prawidłowo dobrać czytnik do Twojej aplikacji oraz jakie informacje na temat aplikacji są kluczowe w doborze optymalnego rozwiązania. Ponadto, zapoznamy się z podstawową konfiguracją sprzętową i zobaczymy, jak w najprostszy sposób skonfigurować czytnik z poziomu bezpłatnego oprogramowania Sopas.


04.06.2020, czas trwania 45min
Prowadzący: Rafał Biegała

[8]  Laserowe skanery bezpieczeństwa – funkcje, parametry, możliwości zastosowania.

Jest to pierwszy z serii webinariów poświęcony laserowym skanerom bezpieczeństwa. Na początek zapoznamy się z zasadą działania tych urządzeń i podstawowymi parametrami oraz w jakich aplikacjach są one stosowane. Następnie przedstawione zostaną poszczególne serie skanerów oraz ich podstawowe funkcje i możliwość.


09.06.2020, czas trwania 45min
Prowadzący: Adam Tupacz

[9]  Fotoprzekaźniki przemysłowe bez tajemnic - Fotoprzekaźniki refleksyjne w zastosowaniach przemysłowych.

Omówimy ich przeznaczenie, budowę oraz zastosowane technologie: refleksyjne do obiektów standardowych (nietransparentnych), refleksyjne do obiektów transparentnych oraz ich klasy, przykładowe wersje specjalizowane do konkretnych zadań.


18.06.2020, czas trwania 45min
Prowadzący: Paweł Wiącek

[10]  Czujniki kontroli ruchu – bezkontaktowy pomiar drogi, prędkości i kąta nachylenia.

Omówimy rozwiązania w zakresie bezkontaktowego pomiaru prędkości i pozycji. Następnie przedstawimy funkcjonalność czujników nachylenia - inklinometrów.


25.06.2020, czas trwania 45min
Prowadzący: Dominik Lesiński

[11]  Fotoprzekaźniki przemysłowe bez tajemnic - Fotoprzekaźniki barierowe w zastosowaniach przemysłowych.

Zaprezentujemy budowę oraz zastosowanie przekaźników barierowych. Omówimy ich zalety i ograniczenia.


02.07.2020, czas trwania 45min
Prowadzący: Paweł Wiącek

[12]  Rozwiązania wizji maszynowej bazujące na systemie AppSpace.

W trakcie webinaru omówimy najnowsze rozwiązania wizyjne SICK stworzone w oparciu o nowoczesną platformę programistyczną SICK AppSpace. Omówimy także typowe aplikacje oraz korzyści płynące z zastosowania systemów wizji 2D i 3D.


09.07.2020, czas trwania 45min
Prowadzący: Paweł Golba & Rafał Biegała

[13]  Systemy 3D do pozycjonowania robotów.

W trakcie webinaru omówione zostaną systemy przeznaczone do współpracy z robotami z nastawieniem na technologię 3D. Przedstawimy ponadto technologie akwizycji 3D, w tym stereowizyjne i triangulacyjne oraz pokażemy przykładową aplikację pobierania elementów dowolnie zorientowanych.


16.07.2020, czas trwania 45min
Prowadzący: Paweł Golba

[14]  Czujniki poziomu cieczy cz.II.

W kolejnym szkoleniu dotyczącym pomiaru poziomu cieczy skupimy się na pomiarze ciągłym cieczy. Omówimy różne technologie pomiarowe takie jak metoda hydrostatczyna, TDR, metoda ultradźwiękowa, metoda radarowa, metoda MCIM.


24.07.2020, czas trwania 45min
Prowadzący: Michał Kiwiński

[15]  Fotoprzekaźniki specjalizowane dedykowane do konkretnych rozwiązań.

W tym webinarze przedstawimy Państwu wybrane wersja fotoprzekaźników specjalizowanych, tj. stworzonych do pewnego rodzaju rozwiązań. Omówimy budowę kilku z nich, genezę powstania, zastosowania oraz wymagania w bardziej wymagających aplikacjach.


30.07.2020, czas trwania 45min
Prowadzący: Paweł Wiącek

[16]  Czujniki kontrastu w zastosowaniach przemysłowych.

W trakcie webinaru przedstawimy Państwu technologię, zastosowanie, zalety oraz ograniczenia czujników kontrastu, najczęściej używanych do wykrywania markerów (znaczników).


06.08.2020, czas trwania 45min
Prowadzący: Paweł Wiącek

[17]  Laserowe skanery bezpieczeństwa – projektowanie pola detekcji, odległość bezpieczna

W trakcie webinaru omówione zostaną zasady projektowania pól detekcyjnych w laserowych skanerach bezpieczeństwa. Na jego kształt i wielkość wpływa wiele czynników, jak np. wymagana odległość bezpieczeństwa, czas reakcji, błędy pomiarowe. Omówione zostaną różne rodzaje aplikacji: pionowe, poziome oraz mobilne.


13.08.2020, czas trwania 45min
Prowadzący: Adam Tupacz

[18]  Optyczne kurtyny pomiarowe i detekcyjne

W trakcie webinaru przedstawimy Państwu technologię, zastosowanie, zalety oraz ograniczenia optycznych kurtyn pomiarowych i detekcyjnych występujących w przemyśle.


20.08.2020, czas trwania 45min
Prowadzący: Paweł Wiącek

[19]  OCR w praktyce na przykładzie urządzenia Label Checker

W trakcie webinaru przedstawiona zostanie aplikacja Label Checker bazująca na platformie InspectorP6xx. Omówione zostaną poszczególne funkcjonalności tego oprogramowania, ze szczególnym naciskiem na moduł czytający oznaczenia alfanumeryczne - OCR. Pokazane zostaną przykładowe zastosowania urządzenia oraz jego ograniczenia.


27.08.2020, czas trwania 45min
Prowadzący: Damian Bakiera

[20]  Czujniki kontroli ruchu - enkoder absolutny bez tajemnic

W trakcie webinaru zostanie przedstawiona budowa enkodera absolutnego. Omówimy dlaczego wyznacza pozycję nawet jeżeli nie ma podłączonego zasilania. Zrobimy wstęp do interfejsów jakie można spotkać w enkoderach absolutnych. Omówimy interfejs równoległy i SSI.


03.09.2020, czas trwania 45min
Prowadzący: Dominik Lesiński

[21]  Czujniki kontroli ruchu - enkodery z IO-Link

W trakcie webinaru zaprezentujemy w jaki sposób można efektywnie wykorzystać enkoder z IO-Link na podstawie kilku prostych aplikacji jak np. weryfikacji długości elementu po cięciu, pozycjonowanie elementu wykonawczego typu gilotyna czy głowica drukarki. Podłączenie enkodera IO-Link do sieci Profinet.


10.09.2020, czas trwania 45min
Prowadzący: Dominik Lesiński

[22]  Wymagania dla branży spożywczej i farmaceutycznej

W trakcie webinaru przedstawimy wymagania odnośnie rozwiązań higienicznych dla branży spożywczej i farmaceutycznej. Omówimy wymagania materiałowo-technologiczne dla rozwiązań automatyki przemysłowej, stopnie ochrony oraz zagadnienia z tym związane.


17.09.2020, czas trwania 45min
Prowadzący: Michał Kiwinski, Paweł Wiącek, Dominik Lesiński

[23]  Rozwiązania dla branży spożywczej i farmaceutycznej

W trakcie webinaru przedstawimy rozwiązania stosowane dla branży spożywczej i farmaceutycznej. Omówimy produkty i najczęściej spotykane aplikacje w każdej strefie linii produkcyjnej.


24.09.2020, czas trwania 45min
Prowadzący: Michał Kiwinski, Adam Tupacz, Paweł Wiącek, Dominik Lesiński

[24]  Bezpieczna komunikacja EFI-Pro pomiędzy sterownikami Flexi Soft

Linie produkcyjne składają się z kilku niezależnych maszyn mających swoje własne sterowanie. Często zdarza się że potrzebne na jest wymiana sygnałów bezpieczeństwa pomiędzy maszynami, np. zatrzymanie awaryjne, informacja o otwarciu osłony, naruszeniu kurtyny. Wówczas warto takie sterowniki połączyć w sieć – można do tego teraz wykorzystać interfejs EFI-Pro. Podczas webinaru pokażemy jak to zrobić. 


01.10.2020, czas trwania 45min
Prowadzący: Adam Tupacz

[25]  Więcej niż wizja: Metody automatycznej identyfikacji cz.II Wizyjne czytniki kodów 1D/2D

Kolejna część cyklu poświęcona jest wizyjnym czytnikom kodów 1D/2D popularnej serii Lector6xx. Podczas tej sesji dowiemy się, kiedy lepszym rozwiązaniem będzie wybór technologii wizyjnej i jakie są jej podstawowe ograniczenia. Tu również zobaczymy jak stawiać pierwsze kroki z serią Lector w oprogramowaniu Sopas, a także przedstawimy podstawową konfigurację sprzętową oraz akcesoria dedykowane do wizyjnych czytników kodów z serii Lector6xx.


08.10.2020, czas trwania 45min
Prowadzący: Maciej Szajnóg

[26]  Master Data Analyzer w procesie logistycznym

Podczas webinaru omówione zostaną sposoby dynamicznej oraz statycznej rejestracji danych podstawowych produktów. Zaprezentujemy dostępne gotowe rozwiązania na przykładzie dostępnego portfolio produktów. Omówimy case study z wdrożenia systemu.


15.10.2020, czas trwania 45min
Prowadzący: Bartosz Gorczyński

[27]  Więcej niż wizja - Metody automatycznej identyfikacji cz.III - Czytniki RFID

W trzeciej części cyklu poznamy technologię RFID i wszystkie zalety z nią związane, a także ograniczenia. Odpowiemy na pytanie z jakiej odległości da się czytać, a także pokażemy jak można łatwo zidentyfikować w jakim kierunku przemieszcza się obiekt oznaczony tagiem RFID. Po raz kolejny zobaczymy jak stawiać pierwsze kroki w oprogramowaniu Sopas, a także dowiemy się jaka jest struktura danych w standardowych transponderach.


19.11.2020, czas trwania 45min
Prowadzący: Maciej Szajnóg

[28]  Pomiar przepływu powietrza i gazów technicznych na przykładzie FTMg

Podczas webinaru omówimy powietrze jako formę transportu energii. Skupimy się na przykładowych rozwiązaniach przy optymalizacji zużycia, kontroli i sprawdzeniu wycieków.


26.11.2020, czas trwania 45min
Prowadzący: Michał Kiwiński

[29]  Metody bezkontaktowego pomiaru prędkości, długości i pozycji

Druga część z cyklu bezkontaktowe czujniki kontroli ruchu.  Zostanie przedstawiona zasada działania czujnika SPEETEC. Skupimy się nad wdrożonymi aplikacjami i przykładami zastosowania tego czujnika do pomiaru prędkości, inspekcji długości materiałów i pozycjonowaniu.


03.12.2020, czas trwania 45min
Prowadzący: Dominik Lesiński

[30]  Czujniki magnetyczne do siłowników pneumatycznych

W tej części cyklu "Jak to działa" zaprezentujemy budowę oraz zastosowanie czujników magnetycznych do siłowników. W trakcie Webinaru omówimy podstawowe rodzaje wspomnianych czujników, ich zalety i ograniczenia. Przedstawimy typowe aplikacje, wyzwania które stoją przed czujnikami magnetycznymi dedykowanymi do siłowników pneumatycznych oraz sposoby jak sobie z nimi radzić. Rozwiniemy również kilka zagadnień poruszonych na Webinarze z dnia 26 listopada.


10.12.2020, czas trwania 45min
Prowadzący: Paweł Wiącek

[31]  Systemy sBot Speed do bezpiecznego zabezpieczenia obszaru pracy robota

Zastosowanie tzw. cobotów (specjalnie skonstruowanych robotów współpracujących) nie gwarantuje bezpieczeństwa. Zagrożeniem może okazać się np. samo narzędzie lub  przenoszony przedmiot. Czasem występuje potrzeba zwiększenia prędkości robota, gdy człowiek znajduje się poza obszarem jego pracy. Systemy sBot Speed, oparte na laserowych skanerach bezpieczeństwa, monitorują obszar wokół robota, utrzymując bezpieczną odległość od robota oraz umożliwiając automatycznie wznowienie jego pracy po opuszczeniu obszaru niebezpiecznego.Zastosowanie tzw. cobotów (specjalnie skonstruowanych robotów współpracujących) nie gwarantuje bezpieczeństwa. Zagrożeniem może okazać się np. samo narzędzie lub  przenoszony przedmiot. Czasem występuje potrzeba zwiększenia prędkości robota, gdy człowiek znajduje się poza obszarem jego pracy. Systemy sBot Speed, oparte na laserowych skanerach bezpieczeństwa, monitorują obszar wokół robota, utrzymując bezpieczną odległość od robota oraz umożliwiając automatycznie wznowienie jego pracy po opuszczeniu obszaru niebezpiecznego.


17.12.2020, czas trwania 45min
Prowadzący: Adam Tupacz

[32]  Bezpieczne czujniki radarowe SafeRS

W układach bezpieczeństwa bazujemy głównie na dobrze sprawdzonych rozwiązaniach. Dlatego, całkowicie nowe technologie pojawiają się rzadko – chyba że ich zalety i unikalność pozwalają poprawić poziom bezpieczeństwa, tam gdzie było to wcześniej niemożliwe.
safeRS to radarowe czujniki bezpieczeństwa mające na celu wykrywanie obecności człowieka. Mogą działać w ekstremalnie trudnych warunkach. Duże zapylenie, wióry, niskie  temperatury, a nawet praca na zewnątrz budynków to już nie problem.


21.01.2021, czas trwania 45min
Prowadzący: Adam Tupacz

[33] BULKSCAN® - bezkontaktowy pomiar przepływu materiałów sypkich

Na webinarze przedstawimy unikalne rozwiązanie do bezkontaktowego pomiaru przepływu materiałów sypkich o nazwie Bulkscan. Bulkscan pozwala na wydatek objętościowy, wydatek masowy, jak i na analizę transportowanego materiału. W drugiej części omówimy szereg sposobów pomiaru prędkości przenośników.


28.01.2021, czas trwania 45min
Prowadzący: Michał Kiwiński, Dominik Lesiński

[34] Zaawansowana optyczna kurtyna pomiarowa WebChecker

Na spotkaniu przedstawimy zastosowania oraz zasadę działania zaawansowanej kurtyny optycznej WebChecker. Przed spotkaniem polecamy zapoznanie się z webinarem "Optyczne kurtyny pomiarowe i detekcyjne" z dn. 20.08.2020.
Wspomniane materiały do pobrania ze strony  https://s.sick.com/pl-pl-webinar-lista-do-pobrania-wszystkie

04.02.2021, czas trwania 30min
Prowadzący: Paweł Wiącek

[35] Więcej niż wizja: Metody automatycznej identyfikacji cz.IV.: Metody łączenia urządzeń auto-ident

Na webinarze omówione zostaną praktyczne sposoby łączenia urządzeń auto-ident w złożone systemy. Ponadto omówimy dostępne moduły połączeniowe, ich zastosowanie oraz rolę w systemach złożonych, a także moduły do komunikacji przemysłowej: profibus, profinet oraz ethercat.   

11.02.2021, czas trwania 30min
Prowadzący: Rafał Biegała

[36] POMUX® enkoder liniowy o zakresie pomiarowym do 1700m

Zaprezentujemy enkoder liniowy, który posiada jeden z największych zakresów pomiarowych dostępnych na rynku. Przedstawimy przykłady aplikacji i sposób doboru i konfiguracji urządzenia.

18.02.2021, czas trwania 30min
Prowadzący: Dominik Lesiński

[37] Rozwiązania dla branży spożywczej i farmaceutycznej cz.III - strefa sucha

Niniejszy webinar jest trzecią częścią cyklu rozwiązań dla branży spożywczej i farmaceutycznej. Część rozwiązań ma swoje przełożenie również na branżę kosmetyczną. W tej odsłonie przedstawimy Państwu część rozwiązań firmy SICK do tzw. strefy suchej. Skupimy się na aplikacjach i ich rozwiązaniach związanych m.in. z zagadnieniami detekcji obiektów, kontroli ich obecności i pozycjonowaniu, cięciu folii, kontroli i wyzwalaniu etykiet, kontroli jakości np. przy użyciu systemów wizyjnych, autoidentyfikacji, zapewnienia bezpieczeństwa obsłudze maszyn i linii produkcyjnych.

25.02.2021, czas trwania 45min
Prowadzący: Paweł Wiącek, Dominik Lesiński, Maciej Szajnóg, Adam Tupacz

[38] Zastosowanie enkoderów z mechanizmem linkowym

Zaprezentujemy rodzaje enkoderów linkowych. Przykłady aplikacji, konfigurację urządzeń i aspekty montażowe. Przedstawimy na co zwrócić uwagę przy doborze urządzenia, przy montażu i przy użytkowaniu.

04.03.2021, czas trwania 45min
Prowadzący: Dominik Lesiński

[39] Inteligentne fotoprzekaźniki POWERPROX®

W tej części cyklu "Jak to działa" zaprezentujemy zasadę działania oraz zastosowanie fotoprzekaźników odbiciowych w technologii Time of Flight (ToF) bazujących na pomiarze czasu przelotu impulsu świetlnego. Szczególny nacisk w trakcie Webinaru zostanie położony na wykrywanie obiektów pod dużym nachyleniem oraz o powierzchniach trudnych do wykrycia przez typowe fotoprzekaźniki. Na spotkaniu tym skupimy się na rodzinie POWERPROX® która korzysta ze wspomnianej technologii oraz posiada wiele podtypów będących Smart Sensorami. 

11.03.2021, czas trwania 45min
Prowadzący: Paweł Wiącek

[40] BLOK: Skanery pomiarowo-detekcyjne typu LIDAR - miniaturowe skanery 2D serii TiM

Na webinarze zaprezentujemy skanery LIDAR 2D serii TiM. W trakcie spotkania omówione zostaną typowe parametry techniczne skanerów, możliwe zastosowania. 

18.03.2021, czas trwania 30min
Prowadzący: Rafał Biegała

[41] Kontrola prędkości i pozycji poprzez enkodery z kołami pomiarowymi

Zaprezentujemy gotowe, kompletne rozwiązania zestawów enkoderów z kołami pomiarowymi. Przedstawimy główne aspekty techniczno-montażowe, na które należy zwrócić uwagę przy doborze urządzenia i jego wykorzystaniu. 

25.03.2021, czas trwania 30min
Prowadzący: Dominik Lesiński

[42] Metody automatycznej identyfikacji w logistyce - Systemy kamerowe Lector

Webinar dedykowany jest dla osób zainteresowanych automatyzowaniem procesów logistycznych, w tym zwiększeniu wydajności i ograniczaniu kosztów. Podczas Webinaru zaprezentujemy dostępne technologie i gotowe rozwiązania kamerowe stosowane do automatycznego odczytu kodów 1D i 2D na liniach sortujących i na przenośnikach. Skupimy się także na kluczowych cechach charakterystycznych umożliwiających uzyskanie najlepszych możliwych skuteczności odczytu w wymagającym środowisku. 
Jednym z punktów będzie ponadto prezentacja oprogramowania analitycznego oraz korzyści płynące z jego zastosowania.

08.04.2021, czas trwania 30min
Prowadzący: Paweł Golba

[43] Automatyczny pomiar gabarytów oraz objętości w logistyce - systemy VMS i VML

Webinar dedykowany dla osób zainteresowanych automatyzowaniem procesów w szeroko pojętej logistyce. Celem spotkania jest zaprezentowanie dostępnych w portfolio firmy SICK gotowych systemów do automatycznego mierzenia paczek. Omówione zostaną technologie wykorzystywane w takich systemach, ich ograniczenia oraz zalety. Pokażemy gotowe systemy bazujące na każdej technologii oraz omówimy ich parametry użytkowe. Przedstawione zostaną podstawowe  jak i bardziej zaawansowane funkcje takich urządzeń. Zostanie poruszona także kwestia certyfikacji LFT.

15.04.2021, czas trwania 30min
Prowadzący: Damian Bakiera

[44] Inteligentne rozwiązania FlexChain - elastyczny i wydajny system detekcji w kaskadzie

W trakcie webinaru przedstawimy ideę stojącą za stworzeniem elastycznego optycznego systemu FlexChain, jego zastosowania oraz technologię. Spotkanie będzie wymagało pewnego bazowego minimum wiedzy o fotoprzekaźnikach i kurtynach optycznych. Dla osób nie mających wcześniej styczności z tego typu urządzeniami zaleca się zapoznanie z webinarami/materiałami dotyczącymi fotoprzekaźników, tj. "Podział fotoprzekaźników przemysłowych i ich rodzaje" z dn. 23.04.2020 oraz Optyczne kurtyny pomiarowe i detekcyjne" z 20.08.2020.

22.04.2021, czas trwania 30min
Prowadzący: Paweł Wiącek

[45] Bezpieczeństwo platform mobilnych przy użyciu PLC BECKHOFF i skanera SICK z EtherCAT

Nowe pole aplikacji platform mobilnych stawia przed Przemysłem 4.0 wiele wymagań. W trakcie webinaru zaprezentujemy możliwości wykorzystania laserowego skanera bezpieczeństwa SICK microScan 3 z interfejsem EtherCAT podłączonym bezpośrednio do sterownika BECKHOFF. Stworzymy ponadto przykład aplikacji bezpieczeństwa w wózku AGV z dynamicznym dostosowaniem pola detekcji do aktualnej prędkości i drogi zatrzymania w technologii TwinSAFE. 

29.04.2021, czas trwania 60min
Prowadzący: Adam Tupacz i Piotr Szyszka

[46] Automatyczny odczyt kodów, pomiar masy i gabarytów w logistyce - systemy dynamiczne DWS

Spotkanie dedykowane dla osób zainteresowanych automatyzowaniem procesów w szeroko pojętej logistyce.
W trakcie webinaru przedstawimy systemy SICK, które jednocześnie: ważą, mierzą produkty oraz odczytują kody kreskowe i dwuwymiarowe. Skupimy się na rozwiązaniach dynamicznych, czyli takich które gromadzą wspomniane wyżej dane automatycznie, podczas przejazdu obiektu na przenośniku.

Zaprezentujemy także systemy odczytu kodów na najnowszych  kamerach liniowych ICR890-4

13.05.2021, czas trwania 30min
Prowadzący: Paweł Golba

Jesteś zainteresowany nadchodzącymi Webinarami?

Jesteś zainteresowany indywidualnym Webinarem lub masz sugestie dotyczące naszych Webinarów?

Skontaktuj się z nami marketing@sick.pl