Pobierz nagranie/prezentację z interesującego Ciebie tematu.

SICK Webinary


[1] Cykl: Jak to działa? Część 1: Podział fotoprzekaźników i ich rodzaje.

W tym odcinku zapoznasz się z podziałem fotoprzekaźników, i ich rodzajami. Przedstawimy podstawy zastosowanych technologii (w tym odcinku ogólnie). Omówimy ich korzyści, czułe punkty oraz zastosowania na przykładach rozwiązanych aplikacji. W kolejnych odcinkach każdy z rodzajów fotoprzekaźników zostanie omówiony bardziej szczegółowo.

23.04.2020, czas trwania 45min.
Prowadzący: Paweł Wiącek

[2]  Czujniki kontroli ruchu – enkoder inkrementalny bez tajemnic.

W trakcie tego webinaru poznasz rodziny czujników kontroli ruchu i ich zastosowanie. Dowiesz się jaka jest różnica między enkoderem inkrementalnym, a absolutnym. Skorzystasz ze sprawdzonych praktyk, jak prawidłowo podłączyć enkoder inkrementalny. Zapoznasz się z aspektami montażu mechanicznego enkodera obrotowego.

30.04.2020, czas trwania 45min.
Prowadzący: Dominik Lesiński

[3]  Cykl: Jak to działa? Część 2: Fotoprzekaźniki odbiciowe w zastosowaniach przemysłowych

W tym odcinku omówimy ich przeznaczenie, budowę oraz zastosowane technologie: energetyczne, z tłumieniem tła, pomiaru czasu przelotu impulsu świetlnego, tłumienie przedpola oraz kilka wersji specjalizowanych do konkretnych zadań. Wskażemy korzyści, czułe punkty oraz różnice pomiędzy poszczególnymi typami fotoprzekaźników odbiciowych. W trakcie spotkania zostaną przedstawione również typowe aplikacje wspomnianych fotoprzekaźników oraz jak w prosty sposób poradzić sobie z typowymi problemami.

07.05.2020, czas trwania 45min.
Prowadzący: Paweł Wiącek

[4]  Czujniki poziomu do cieczy - jaką technologie wybrać do aplikacji?

W tej części cyklu szkoleń skupimy się na czujnikach AKPiA, czyli czujnikach do pomiaru poziomu cieczy, ciśnienia, temperatury oraz przepływu. W trakcie tego webinara zaprezentujemy technologie, które są najczęściej stosowane, skupimy się nad zaletami i wadami każdego rozwiązania i spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie: "jaką technologie wybrać do mojej aplikacji".

14.05.2020, czas trwania 45min.
Prowadzący: Michał Kiwiński

[5]  Automatyzacja procesów logistycznych.

Omówione zostaną podstawowe procesy logistyczne oraz możliwości ich automatyzacji z wykorzystaniem gotowych systemów. Zaprezentujemy dostępne technologie automatycznego odczytu kodów kreskowych oraz tagów RFID, pomiaru gabarytów i wagi towarów.


21.05.2020, czas trwania 45min
Prowadzący: Damian Bakiera

[6]  Fotoprzekaźniki odbiciowe - praktyczne porady

W trakcie Webinaru skupimy się na omówieniu typowych trudności występujących podczas doboru i w trakcie użytkowania fotoprzekaźników odbiciowych oraz jak je rozwiązać w prosty sposób. Zostaną omówione również parametry, które mają wpływ na dobór w aplikacji, m.in. widma światła, funkcja wyjścia (L.ON/D.ON), częstotliwość przełączania, itd. Część z omawianych zagadnień będzie również odnosić się do innego rodzaju fotoprzekaźników.


28.05.2020, czas trwania 45min
Prowadzący: Paweł Wiącek

[7]  Cykl: Jak to działa? - Więcej niż wizja - metody automatycznej identyfikacji.

W trakcie webinaru omówione zostaną metody przemysłowej automatycznej identyfikacji. Część 1 poświęcona jest omówieniu czytników serii CLV, gdzie dowiesz się m.in. jak prawidłowo dobrać czytnik do Twojej aplikacji oraz jakie informacje na temat aplikacji są kluczowe w doborze optymalnego rozwiązania. Ponadto, zapoznamy się z podstawową konfiguracją sprzętową i zobaczymy, jak w najprostszy sposób skonfigurować czytnik z poziomu bezpłatnego oprogramowania Sopas.


04.06.2020, czas trwania 45min
Prowadzący: Rafał Biegała

[8]  Laserowe skanery bezpieczeństwa – funkcje, parametry, możliwości zastosowania.

Jest to pierwszy z serii webinariów poświęcony laserowym skanerom bezpieczeństwa. Na początek zapoznamy się z zasadą działania tych urządzeń i podstawowymi parametrami oraz w jakich aplikacjach są one stosowane. Następnie przedstawione zostaną poszczególne serie skanerów oraz ich podstawowe funkcje i możliwość.


09.06.2020, czas trwania 45min
Prowadzący: Adam Tupacz

[9]  Fotoprzekaźniki przemysłowe bez tajemnic - Fotoprzekaźniki refleksyjne w zastosowaniach przemysłowych.

Omówimy ich przeznaczenie, budowę oraz zastosowane technologie: refleksyjne do obiektów standardowych (nietransparentnych), refleksyjne do obiektów transparentnych oraz ich klasy, przykładowe wersje specjalizowane do konkretnych zadań.


18.06.2020, czas trwania 45min
Prowadzący: Paweł Wiącek

[10]  Czujniki kontroli ruchu – bezkontaktowy pomiar drogi, prędkości i kąta nachylenia.

Omówimy rozwiązania w zakresie bezkontaktowego pomiaru prędkości i pozycji. Następnie przedstawimy funkcjonalność czujników nachylenia - inklinometrów.


25.06.2020, czas trwania 45min
Prowadzący: Dominik Lesiński

[11]  Fotoprzekaźniki przemysłowe bez tajemnic - Fotoprzekaźniki barierowe w zastosowaniach przemysłowych.

Zaprezentujemy budowę oraz zastosowanie przekaźników barierowych. Omówimy ich zalety i ograniczenia.


02.07.2020, czas trwania 45min
Prowadzący: Paweł Wiącek

[12]  Rozwiązania wizji maszynowej bazujące na systemie AppSpace.

W trakcie webinaru omówimy najnowsze rozwiązania wizyjne SICK stworzone w oparciu o nowoczesną platformę programistyczną SICK AppSpace. Omówimy także typowe aplikacje oraz korzyści płynące z zastosowania systemów wizji 2D i 3D.


09.07.2020, czas trwania 45min
Prowadzący: Paweł Golba & Rafał Biegała

[13]  Systemy 3D do pozycjonowania robotów.

W trakcie webinaru omówione zostaną systemy przeznaczone do współpracy z robotami z nastawieniem na technologię 3D. Przedstawimy ponadto technologie akwizycji 3D, w tym stereowizyjne i triangulacyjne oraz pokażemy przykładową aplikację pobierania elementów dowolnie zorientowanych.


16.07.2020, czas trwania 45min
Prowadzący: Paweł Golba

[14]  Czujniki poziomu cieczy cz.II.

W kolejnym szkoleniu dotyczącym pomiaru poziomu cieczy skupimy się na pomiarze ciągłym cieczy. Omówimy różne technologie pomiarowe takie jak metoda hydrostatczyna, TDR, metoda ultradźwiękowa, metoda radarowa, metoda MCIM.


24.07.2020, czas trwania 45min
Prowadzący: Michał Kiwiński

[15]  Fotoprzekaźniki specjalizowane dedykowane do konkretnych rozwiązań.

W tym webinarze przedstawimy Państwu wybrane wersja fotoprzekaźników specjalizowanych, tj. stworzonych do pewnego rodzaju rozwiązań. Omówimy budowę kilku z nich, genezę powstania, zastosowania oraz wymagania w bardziej wymagających aplikacjach.


30.07.2020, czas trwania 45min
Prowadzący: Paweł Wiącek

[16]  Czujniki kontrastu w zastosowaniach przemysłowych.

W trakcie webinaru przedstawimy Państwu technologię, zastosowanie, zalety oraz ograniczenia czujników kontrastu, najczęściej używanych do wykrywania markerów (znaczników).


06.08.2020, czas trwania 45min
Prowadzący: Paweł Wiącek

[17]  Laserowe skanery bezpieczeństwa – projektowanie pola detekcji, odległość bezpieczna

W trakcie webinaru omówione zostaną zasady projektowania pól detekcyjnych w laserowych skanerach bezpieczeństwa. Na jego kształt i wielkość wpływa wiele czynników, jak np. wymagana odległość bezpieczeństwa, czas reakcji, błędy pomiarowe. Omówione zostaną różne rodzaje aplikacji: pionowe, poziome oraz mobilne.


13.08.2020, czas trwania 45min
Prowadzący: Adam Tupacz

[18]  Optyczne kurtyny pomiarowe i detekcyjne

W trakcie webinaru przedstawimy Państwu technologię, zastosowanie, zalety oraz ograniczenia optycznych kurtyn pomiarowych i detekcyjnych występujących w przemyśle.


20.08.2020, czas trwania 45min
Prowadzący: Paweł Wiącek

[19]  OCR w praktyce na przykładzie urządzenia Label Checker

W trakcie webinaru przedstawiona zostanie aplikacja Label Checker bazująca na platformie InspectorP6xx. Omówione zostaną poszczególne funkcjonalności tego oprogramowania, ze szczególnym naciskiem na moduł czytający oznaczenia alfanumeryczne - OCR. Pokazane zostaną przykładowe zastosowania urządzenia oraz jego ograniczenia.


27.08.2020, czas trwania 45min
Prowadzący: Damian Bakiera

[20]  Czujniki kontroli ruchu - enkoder absolutny bez tajemnic

W trakcie webinaru zostanie przedstawiona budowa enkodera absolutnego. Omówimy dlaczego wyznacza pozycję nawet jeżeli nie ma podłączonego zasilania. Zrobimy wstęp do interfejsów jakie można spotkać w enkoderach absolutnych. Omówimy interfejs równoległy i SSI.


03.09.2020, czas trwania 45min
Prowadzący: Dominik Lesiński

[21]  Czujniki kontroli ruchu - enkodery z IO-Link

W trakcie webinaru zaprezentujemy w jaki sposób można efektywnie wykorzystać enkoder z IO-Link na podstawie kilku prostych aplikacji jak np. weryfikacji długości elementu po cięciu, pozycjonowanie elementu wykonawczego typu gilotyna czy głowica drukarki. Podłączenie enkodera IO-Link do sieci Profinet.


10.09.2020, czas trwania 45min
Prowadzący: Dominik Lesiński

[22]  Wymagania dla branży spożywczej i farmaceutycznej

W trakcie webinaru przedstawimy wymagania odnośnie rozwiązań higienicznych dla branży spożywczej i farmaceutycznej. Omówimy wymagania materiałowo-technologiczne dla rozwiązań automatyki przemysłowej, stopnie ochrony oraz zagadnienia z tym związane.


17.09.2020, czas trwania 45min
Prowadzący: Michał Kiwinski, Paweł Wiącek, Dominik Lesiński

[23]  Rozwiązania dla branży spożywczej i farmaceutycznej

W trakcie webinaru przedstawimy rozwiązania stosowane dla branży spożywczej i farmaceutycznej. Omówimy produkty i najczęściej spotykane aplikacje w każdej strefie linii produkcyjnej.


24.09.2020, czas trwania 45min
Prowadzący: Michał Kiwinski, Adam Tupacz, Paweł Wiącek, Dominik Lesiński

[24]  Bezpieczna komunikacja EFI-Pro pomiędzy sterownikami Flexi Soft

Linie produkcyjne składają się z kilku niezależnych maszyn mających swoje własne sterowanie. Często zdarza się że potrzebne na jest wymiana sygnałów bezpieczeństwa pomiędzy maszynami, np. zatrzymanie awaryjne, informacja o otwarciu osłony, naruszeniu kurtyny. Wówczas warto takie sterowniki połączyć w sieć – można do tego teraz wykorzystać interfejs EFI-Pro. Podczas webinaru pokażemy jak to zrobić. 


01.10.2020, czas trwania 45min
Prowadzący: Adam Tupacz

[25]  Więcej niż wizja: Metody automatycznej identyfikacji cz.II Wizyjne czytniki kodów 1D/2D

Kolejna część cyklu poświęcona jest wizyjnym czytnikom kodów 1D/2D popularnej serii Lector6xx. Podczas tej sesji dowiemy się, kiedy lepszym rozwiązaniem będzie wybór technologii wizyjnej i jakie są jej podstawowe ograniczenia. Tu również zobaczymy jak stawiać pierwsze kroki z serią Lector w oprogramowaniu Sopas, a także przedstawimy podstawową konfigurację sprzętową oraz akcesoria dedykowane do wizyjnych czytników kodów z serii Lector6xx.


08.10.2020, czas trwania 45min
Prowadzący: Maciej Szajnóg

[26]  Master Data Analyzer w procesie logistycznym

Podczas webinaru omówione zostaną sposoby dynamicznej oraz statycznej rejestracji danych podstawowych produktów. Zaprezentujemy dostępne gotowe rozwiązania na przykładzie dostępnego portfolio produktów. Omówimy case study z wdrożenia systemu.


15.10.2020, czas trwania 45min
Prowadzący: Bartosz Gorczyński

[27]  Więcej niż wizja - Metody automatycznej identyfikacji cz.III - Czytniki RFID

W trzeciej części cyklu poznamy technologię RFID i wszystkie zalety z nią związane, a także ograniczenia. Odpowiemy na pytanie z jakiej odległości da się czytać, a także pokażemy jak można łatwo zidentyfikować w jakim kierunku przemieszcza się obiekt oznaczony tagiem RFID. Po raz kolejny zobaczymy jak stawiać pierwsze kroki w oprogramowaniu Sopas, a także dowiemy się jaka jest struktura danych w standardowych transponderach.


19.11.2020, czas trwania 45min
Prowadzący: Maciej Szajnóg

[28]  Pomiar przepływu powietrza i gazów technicznych na przykładzie FTMg

Podczas webinaru omówimy powietrze jako formę transportu energii. Skupimy się na przykładowych rozwiązaniach przy optymalizacji zużycia, kontroli i sprawdzeniu wycieków.


26.11.2020, czas trwania 45min
Prowadzący: Michał Kiwiński

[29]  Metody bezkontaktowego pomiaru prędkości, długości i pozycji

Druga część z cyklu bezkontaktowe czujniki kontroli ruchu.  Zostanie przedstawiona zasada działania czujnika SPEETEC. Skupimy się nad wdrożonymi aplikacjami i przykładami zastosowania tego czujnika do pomiaru prędkości, inspekcji długości materiałów i pozycjonowaniu.


03.12.2020, czas trwania 45min
Prowadzący: Dominik Lesiński

[30]  Czujniki magnetyczne do siłowników pneumatycznych

W tej części cyklu "Jak to działa" zaprezentujemy budowę oraz zastosowanie czujników magnetycznych do siłowników. W trakcie Webinaru omówimy podstawowe rodzaje wspomnianych czujników, ich zalety i ograniczenia. Przedstawimy typowe aplikacje, wyzwania które stoją przed czujnikami magnetycznymi dedykowanymi do siłowników pneumatycznych oraz sposoby jak sobie z nimi radzić. Rozwiniemy również kilka zagadnień poruszonych na Webinarze z dnia 26 listopada.


10.12.2020, czas trwania 45min
Prowadzący: Paweł Wiącek

[31]  Systemy sBot Speed do bezpiecznego zabezpieczenia obszaru pracy robota

Zastosowanie tzw. cobotów (specjalnie skonstruowanych robotów współpracujących) nie gwarantuje bezpieczeństwa. Zagrożeniem może okazać się np. samo narzędzie lub  przenoszony przedmiot. Czasem występuje potrzeba zwiększenia prędkości robota, gdy człowiek znajduje się poza obszarem jego pracy. Systemy sBot Speed, oparte na laserowych skanerach bezpieczeństwa, monitorują obszar wokół robota, utrzymując bezpieczną odległość od robota oraz umożliwiając automatycznie wznowienie jego pracy po opuszczeniu obszaru niebezpiecznego.Zastosowanie tzw. cobotów (specjalnie skonstruowanych robotów współpracujących) nie gwarantuje bezpieczeństwa. Zagrożeniem może okazać się np. samo narzędzie lub  przenoszony przedmiot. Czasem występuje potrzeba zwiększenia prędkości robota, gdy człowiek znajduje się poza obszarem jego pracy. Systemy sBot Speed, oparte na laserowych skanerach bezpieczeństwa, monitorują obszar wokół robota, utrzymując bezpieczną odległość od robota oraz umożliwiając automatycznie wznowienie jego pracy po opuszczeniu obszaru niebezpiecznego.


17.12.2020, czas trwania 45min
Prowadzący: Adam Tupacz

[32]  Bezpieczne czujniki radarowe SafeRS

W układach bezpieczeństwa bazujemy głównie na dobrze sprawdzonych rozwiązaniach. Dlatego, całkowicie nowe technologie pojawiają się rzadko – chyba że ich zalety i unikalność pozwalają poprawić poziom bezpieczeństwa, tam gdzie było to wcześniej niemożliwe.
safeRS to radarowe czujniki bezpieczeństwa mające na celu wykrywanie obecności człowieka. Mogą działać w ekstremalnie trudnych warunkach. Duże zapylenie, wióry, niskie  temperatury, a nawet praca na zewnątrz budynków to już nie problem.


21.01.2021, czas trwania 45min
Prowadzący: Adam Tupacz

[33] BULKSCAN® - bezkontaktowy pomiar przepływu materiałów sypkich

Na webinarze przedstawimy unikalne rozwiązanie do bezkontaktowego pomiaru przepływu materiałów sypkich o nazwie Bulkscan. Bulkscan pozwala na wydatek objętościowy, wydatek masowy, jak i na analizę transportowanego materiału. W drugiej części omówimy szereg sposobów pomiaru prędkości przenośników.


28.01.2021, czas trwania 45min
Prowadzący: Michał Kiwiński, Dominik Lesiński

[34] Zaawansowana optyczna kurtyna pomiarowa WebChecker

Na spotkaniu przedstawimy zastosowania oraz zasadę działania zaawansowanej kurtyny optycznej WebChecker. Przed spotkaniem polecamy zapoznanie się z webinarem "Optyczne kurtyny pomiarowe i detekcyjne" z dn. 20.08.2020.
Wspomniane materiały do pobrania ze strony  https://s.sick.com/pl-pl-webinar-lista-do-pobrania-wszystkie

04.02.2021, czas trwania 30min
Prowadzący: Paweł Wiącek

[35] Więcej niż wizja: Metody automatycznej identyfikacji cz.IV.: Metody łączenia urządzeń auto-ident

Na webinarze omówione zostaną praktyczne sposoby łączenia urządzeń auto-ident w złożone systemy. Ponadto omówimy dostępne moduły połączeniowe, ich zastosowanie oraz rolę w systemach złożonych, a także moduły do komunikacji przemysłowej: profibus, profinet oraz ethercat.   

11.02.2021, czas trwania 30min
Prowadzący: Rafał Biegała

[36] POMUX® enkoder liniowy o zakresie pomiarowym do 1700m

Zaprezentujemy enkoder liniowy, który posiada jeden z największych zakresów pomiarowych dostępnych na rynku. Przedstawimy przykłady aplikacji i sposób doboru i konfiguracji urządzenia.

18.02.2021, czas trwania 30min
Prowadzący: Dominik Lesiński

[37] Rozwiązania dla branży spożywczej i farmaceutycznej cz.III - strefa sucha

Niniejszy webinar jest trzecią częścią cyklu rozwiązań dla branży spożywczej i farmaceutycznej. Część rozwiązań ma swoje przełożenie również na branżę kosmetyczną. W tej odsłonie przedstawimy Państwu część rozwiązań firmy SICK do tzw. strefy suchej. Skupimy się na aplikacjach i ich rozwiązaniach związanych m.in. z zagadnieniami detekcji obiektów, kontroli ich obecności i pozycjonowaniu, cięciu folii, kontroli i wyzwalaniu etykiet, kontroli jakości np. przy użyciu systemów wizyjnych, autoidentyfikacji, zapewnienia bezpieczeństwa obsłudze maszyn i linii produkcyjnych.

25.02.2021, czas trwania 45min
Prowadzący: Paweł Wiącek, Dominik Lesiński, Maciej Szajnóg, Adam Tupacz

[38] Zastosowanie enkoderów z mechanizmem linkowym

Zaprezentujemy rodzaje enkoderów linkowych. Przykłady aplikacji, konfigurację urządzeń i aspekty montażowe. Przedstawimy na co zwrócić uwagę przy doborze urządzenia, przy montażu i przy użytkowaniu.

04.03.2021, czas trwania 45min
Prowadzący: Dominik Lesiński

[39] Inteligentne fotoprzekaźniki POWERPROX®

W tej części cyklu "Jak to działa" zaprezentujemy zasadę działania oraz zastosowanie fotoprzekaźników odbiciowych w technologii Time of Flight (ToF) bazujących na pomiarze czasu przelotu impulsu świetlnego. Szczególny nacisk w trakcie Webinaru zostanie położony na wykrywanie obiektów pod dużym nachyleniem oraz o powierzchniach trudnych do wykrycia przez typowe fotoprzekaźniki. Na spotkaniu tym skupimy się na rodzinie POWERPROX® która korzysta ze wspomnianej technologii oraz posiada wiele podtypów będących Smart Sensorami. 

11.03.2021, czas trwania 45min
Prowadzący: Paweł Wiącek

[40] BLOK: Skanery pomiarowo-detekcyjne typu LIDAR - miniaturowe skanery 2D serii TiM

Na webinarze zaprezentujemy skanery LIDAR 2D serii TiM. W trakcie spotkania omówione zostaną typowe parametry techniczne skanerów, możliwe zastosowania. 

18.03.2021, czas trwania 30min
Prowadzący: Rafał Biegała

[41] Kontrola prędkości i pozycji poprzez enkodery z kołami pomiarowymi

Zaprezentujemy gotowe, kompletne rozwiązania zestawów enkoderów z kołami pomiarowymi. Przedstawimy główne aspekty techniczno-montażowe, na które należy zwrócić uwagę przy doborze urządzenia i jego wykorzystaniu. 

25.03.2021, czas trwania 30min
Prowadzący: Dominik Lesiński

[42] Metody automatycznej identyfikacji w logistyce - Systemy kamerowe Lector

Webinar dedykowany jest dla osób zainteresowanych automatyzowaniem procesów logistycznych, w tym zwiększeniu wydajności i ograniczaniu kosztów. Podczas Webinaru zaprezentujemy dostępne technologie i gotowe rozwiązania kamerowe stosowane do automatycznego odczytu kodów 1D i 2D na liniach sortujących i na przenośnikach. Skupimy się także na kluczowych cechach charakterystycznych umożliwiających uzyskanie najlepszych możliwych skuteczności odczytu w wymagającym środowisku. 
Jednym z punktów będzie ponadto prezentacja oprogramowania analitycznego oraz korzyści płynące z jego zastosowania.

08.04.2021, czas trwania 30min
Prowadzący: Paweł Golba

[43] Automatyczny pomiar gabarytów oraz objętości w logistyce - systemy VMS i VML

Webinar dedykowany dla osób zainteresowanych automatyzowaniem procesów w szeroko pojętej logistyce. Celem spotkania jest zaprezentowanie dostępnych w portfolio firmy SICK gotowych systemów do automatycznego mierzenia paczek. Omówione zostaną technologie wykorzystywane w takich systemach, ich ograniczenia oraz zalety. Pokażemy gotowe systemy bazujące na każdej technologii oraz omówimy ich parametry użytkowe. Przedstawione zostaną podstawowe  jak i bardziej zaawansowane funkcje takich urządzeń. Zostanie poruszona także kwestia certyfikacji LFT.

15.04.2021, czas trwania 30min
Prowadzący: Damian Bakiera

[44] Inteligentne rozwiązania FlexChain - elastyczny i wydajny system detekcji w kaskadzie

W trakcie webinaru przedstawimy ideę stojącą za stworzeniem elastycznego optycznego systemu FlexChain, jego zastosowania oraz technologię. Spotkanie będzie wymagało pewnego bazowego minimum wiedzy o fotoprzekaźnikach i kurtynach optycznych. Dla osób nie mających wcześniej styczności z tego typu urządzeniami zaleca się zapoznanie z webinarami/materiałami dotyczącymi fotoprzekaźników, tj. "Podział fotoprzekaźników przemysłowych i ich rodzaje" z dn. 23.04.2020 oraz Optyczne kurtyny pomiarowe i detekcyjne" z 20.08.2020.

22.04.2021, czas trwania 30min
Prowadzący: Paweł Wiącek

[45] Bezpieczeństwo platform mobilnych przy użyciu PLC BECKHOFF i skanera SICK z EtherCAT

Nowe pole aplikacji platform mobilnych stawia przed Przemysłem 4.0 wiele wymagań. W trakcie webinaru zaprezentujemy możliwości wykorzystania laserowego skanera bezpieczeństwa SICK microScan 3 z interfejsem EtherCAT podłączonym bezpośrednio do sterownika BECKHOFF. Stworzymy ponadto przykład aplikacji bezpieczeństwa w wózku AGV z dynamicznym dostosowaniem pola detekcji do aktualnej prędkości i drogi zatrzymania w technologii TwinSAFE. 

29.04.2021, czas trwania 60min
Prowadzący: Adam Tupacz i Piotr Szyszka

[46] Automatyczny odczyt kodów, pomiar masy i gabarytów w logistyce - systemy dynamiczne DWS

Spotkanie dedykowane dla osób zainteresowanych automatyzowaniem procesów w szeroko pojętej logistyce.
W trakcie webinaru przedstawimy systemy SICK, które jednocześnie: ważą, mierzą produkty oraz odczytują kody kreskowe i dwuwymiarowe. Skupimy się na rozwiązaniach dynamicznych, czyli takich które gromadzą wspomniane wyżej dane automatycznie, podczas przejazdu obiektu na przenośniku.

Zaprezentujemy także systemy odczytu kodów na najnowszych  kamerach liniowych ICR890-4

13.05.2021, czas trwania 30min
Prowadzący: Paweł Golba

[47] Rozwiązania do wykrywania obiektów transparentnych

W tej części cyklu "Jak to działa" zaprezentujemy zasadę działania oraz zastosowanie czujników przeznaczonych do wykrywania obiektów transparentnych - głównie fotoprzekaźników i czujników ultradźwiękowych. W trakcie Webinaru omówimy podstawowe rodzaje wspomnianych czujników, ich zalety i ograniczenia plus uwagi praktyczne jak radzić sobie z typowymi problemami. 

20.05.2021, czas trwania 30min
Prowadzący: Paweł Wiącek

[48] Inteligentne systemy transportowe - pomiar gabarytów i klasyfikacja pojazdów z wykorzystaniem technologii Lidar 2D

Stale rosnący ruch na najważniejszych drogach, a w szczególności na autostradach, wymusza na ich operatorach stosowanie automatycznych systemów transportowych. Proces ten dzieje się na naszych oczach np.: w przypadku projektu automatycznego poboru opłat za przejazd autostradą A1. W trakcie webinaru przedstawione zostaną systemy klasyfikujące pojazdy, mierzące ich gabaryty oraz inne cechy i parametry, dzięki którym możliwe jest uniknięcie stania w korkach przed bramkami.

27.05.2021, czas trwania 30min
Prowadzący: Damian Bakiera

[49] Flexi Compact - nowa generacja programowalnego sterownika bezpieczeństwa 

Do naszej oferty wprowadziliśmy nowy sterownik bezpieczeństwa Flexi Compact. Podczas webinariu, przedstawimy jego kluczowe funkcje, możliwości oraz sposób  programowania. Sterownik taki pozwala na podłączenie prawie każdego urządzenia bezpieczeństwa, stworzenie logiki zależności, łatwą rozbudowę i diagnostykę. Mam uniwersalne zastosowanie co postaramy się udowodnić.

17.06.2021, czas trwania 30min
Prowadzący: Adam Tupacz

[50] Oczy dla robota - systemy wizyjne 2D i 3D 

Postępująca automatyzacja i robotyzacja wymaga stosowania różnego rodzaju sensorów. W przypadku robotów bardzo ważnym aspektem jest lokalizacja i chwytanie elementów, których położenie nie jest w pełni znane. Aby to było możliwe robot powinien być wyposażony w oczy, czyli system, który dostarczy informacji gdzie znajduje się element i jak należy go chwycić. O tym będzie ten webinar.

24.06.2021, czas trwania 30min
Prowadzący: Paweł Golba

[51] ScanGrid - pierwszy statyczny skaner bezpieczeństwa 

Kolejna nowość i skok technologiczny SICK w zakresie czujników bezpieczeństwa. Nowe urządzenie dedykowane jest głównie do mały autonomicznych pojazdów mobilnych, w których nie mam miejsca na zastosowanie typowego skanera. Podczas webinaru pokażemy jak działa nowy produkt, jakie są jego możliwości i zastosowania.
Szczególnie zapraszamy producentów wszelkich małych pojazdów mobilnych oraz pasjonatów nowych technologii.

01.07.2021, czas trwania 30min
Prowadzący: Adam Tupacz

[52] Automatyczny odczyt kodów, pomiar masy i gabarytów w logistyce - systemy statyczne DWS Pallet i MDA

Spotkanie dedykowane dla osób zainteresowanych automatyzowaniem procesów w szeroko pojętej logistyce.
W trakcie webinaru przedstawimy systemy SICK, które jednocześnie: ważą, mierzą produkty oraz odczytują kody kreskowe 1D i 2D. Tym razem skupimy się na rozwiązaniach statycznych, czyli takich gdzie operator manualnie wprowadza produkt w strefę pomiaru. 
Przyjrzymy się bliżej systemom: MDA, do produktów o małych gabarytach, a także DWS Pallet, który ma największe pole robocze.

08.07.2021, czas trwania 30min
Prowadzący: Damian Bakiera

[53] Visionary-B system antykolizyjny służący do wspierania operatorów pojazdów mobilnych

Czy wiesz, że z powodu wypadków przy udziale wózków widłowych w Polsce ginie średnio 20 osób rocznie? A jak statystyki wyglądają przy maszynach mobilnych takich jak koparki, ładowarki, maszyny rolnicze, czy szeroko pojęte maszyny budowalne czy górnicze? Na tym webinarze przedstawimy system antykolizyjny Visionary-B, który ma za zadanie wsparcie operatora i ochronę przed potencjalnymi wypadkami.

15.07.2021, czas trwania 30min
Prowadzący: Michał Kiwiński

[54] Skanery pomiarowo-detekcyjne typu LIDAR - zaawansowane skanery 2D serii LMS1xx/LMS5xx oraz LMS1xxx

W trakcie spotkania zapoznamy się z zaawansowanymi skanerami lidar 2D. Porównamy funkcje wspólne tak jak technologia multi-echo, a także cechy charakterystyczne wybranych rodzin jak no. jednostka IMU. Zaprezentujemy również typowe zastosowania i postaramy się odpowiedzieć na typowe pytania jakie się często pojawiają. 

22.07.2021, czas trwania 30min
Prowadzący: Maciej Szajnóg

[55] Konfiguracja enkodera absolutnego z interfejsem Profinet w środowisku TIA Portal 

W trakcie webinaru przeprowadzimy konfigurację podstawowych parametrów enkodera absolutnego AFM60A w TIA Portalu. Odczyt pozycji, prędkości, zmiana rozdzielczości, zerowanie pozycji itp. 

29.07.2021, czas trwania 30min
Prowadzący: Dominik Lesiński

[56] Monitorowanie bezpiecznej prędkości – enkoder DFS60S z Flexi Soft

W pewnych aplikacjach określenie prędkości maszyny może mieć wpływ na bezpieczeństwa pracujących osób. Tryby serwisowe mogą wymagać uruchomienia maszyny przy otwartych osłonach, ale tylko przy znacznie ograniczonej prędkości. Lub otwarcie osłon po zakończeniu cyklu może być możliwe tylko po całkowitym zatrzymaniu. Na tym webinarze skupimy się na dedykowanym rozwiązaniu: inkrementalny enkoder bezpieczeństwa oraz programowalny sterownik bezpieczeństwa Flexi Soft z modułem rozszerzeń Motion Control (MOC0). 

05.08.2021, czas trwania 30min
Prowadzący: Adam Tupacz

[57] Skanery pomiarowo-detekcyjne typu LIDAR - zaawansowane skanery 3D serii MRS1xxx/LD-MRS oraz MRS6xxx.

W trakcie spotkania omówimy zaawansowane skanery lidar 3D. Dokonamy porównania ze standardowymi skanerami lidar 2D oraz poznamy ich podstawowe funkcjonalności. W drugiej części spotkania omówimy przykładowe aplikacje i postaramy się odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania. 

19.08.2021, czas trwania 30min
Prowadzący: Rafał Biegała

[58] Monitorowanie bezpiecznej pozycji – enkoder AFS/AFM60S z Flexi Soft MOC1

W pewnych aplikacjach pewność określenie pozycji urządzenia może mieć kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa pracujących osób. Dlatego konieczne staje się zbudowanie układu pomiarowego w oparciu o elementy bezpieczeństwa. Na tym webinarze skupimy się na dedykowanym rozwiązaniu: absolutny enkoder bezpieczeństwa oraz programowalny sterownik bezpieczeństwa Flexi Soft z modułem rozszerzeń Motion Control (MOC1)

26.08.2021, czas trwania 30min
Prowadzący: Adam Tupacz

[59] Po co IO-Link w kurtynie bezpieczeństwa deTec4 ?

Interfejs IO-Link stosowany jest co raz częściej w urządzeniach automatyki takich jak np. czujniki do zwiększania ich możliwości: identyfikacji, diagnostyki, konfiguracji, odczytywania stanów czy mierzonych wartości. Daje możliwość tworzenia aplikacji spełniających oczekiwania Przemysłu 4.0. 
Czy w urządzeniach bezpieczeństwa np. kurtynie interfejs IO-Link może się przydać ? Jakie informacje możemy odczytać z urządzenia i czym możemy sterować. Jak można to wykorzystać ? Na te pytania odpowiemy podczas webinaru.
02.09.2021, czas trwania 30min
Prowadzący: Adam Tupacz

[60] Inteligentne kurtyny SLG-2 do wykrywania m.in. płaskich obiektów <1mm

Na spotkaniu przedstawimy zastosowania oraz zasadę działania inteligentnej kurtyny optycznej SLG-2 mogącej wykrywać m.in. bardzo płaskie obiekty. Przed spotkaniem polecamy zapoznanie się z webinarem "Optyczne kurtyny pomiarowe i detekcyjne" z dn. 28.08.2020.

09.09.2021, czas trwania 30min
Prowadzący: Paweł Wiącek

[61] Kompaktowe kamery 3D z serii Visionary - cz.I.

Na spotkaniu przedstawimy rozwiązania kamer kompaktowych 3D z serii Visionary, czyli Visionary-T, Visionary-S, Visionary-B oraz najnowsze rozwiązanie Visionary-T Mini

16.09.2021, czas trwania 30min
Prowadzący: Michał Kiwiński

[62] Moduł Master IO-Link SIG200 oraz Hub SIG100

Na spotkaniu przedstawimy rozwiązania z zakresu tzw. Active Connectivity w postaci Mastera IO-Link SIG200 oraz Huba SIG100. Zaprezentujemy typowy schemat sieci przemysłowej, rozmieszczenie urządzeń - w tym omawianych Masterów i Hub`ów. Omówimy zakres zastosowań, korzyści - m.in. edytor logiczny oraz główne różnice pomiędzy wspomnianymi modułami. Pod koniec sesji przekażemy również linki do dodatkowych materiałów.

23.09.2021, czas trwania 30min
Prowadzący: Paweł Wiącek

[63] Trispector - uniwersalny system wizyjny 3D.

Spotkanie zaczniemy od krótkiego omówienia systemów wizji 3D w technologii triangulacyjnej, po czym przejdziemy od podstawowych parametrów charakterystycznych i zaimplementowanych narzędzi inspekcji w 3D do przeglądu dostępnych modeli. W głównej części skupimy się na typowych zastosowaniach przemysłowych. Ponad to pokażemy również kilka przykładowych obiektów z życia wziętych zeskanowanych przez kamerę serii Trispector oraz przykładów zastosowania dostępnych narzędzi wizyjnych. 

30.09.2021, czas trwania 30min
Prowadzący: Rafał Biegała

[64] Enkoder z interfejsem SSI

W trakcie webinaru przedstawiona zostanie geneza, jak również struktura komunikacji SSI. Pokażemy na co zwrócić uwagę przy konfigurowaniu transmisji. Webinar będzie zbiorem podstawowej wiedzy o interfejsie SSI.

07.10.2021, czas trwania 30min
Prowadzący: Dominik Lesiński

[65] Fotoprzekaźniki inteligentne rodziny W4F

W trakcie webinaru przedstawimy ideę stojącą za stworzeniem rodziny fotoprzekaźników W4F, ich zastosowania oraz technologię. Spotkanie będzie wymagało pewnego bazowego minimum wiedzy o fotoprzekaźnikach z rodzaju Smart Sensors. Dla osób nie mających wcześniej styczności z tego typu czujnikami zaleca się zapoznanie z materiałami dotyczącymi Smart Sensors zawartymi w webinarze "Fotoprzekaźniki specjalizowane dedykowane do konkretnych rozwiązań dn. 30.07.2020". Wspomniane materiały dostępne są do pobrania w Archiwum Webinarów.

21.10.2021, czas trwania 30min
Prowadzący: Paweł Wiącek

[66] microScan Pro I/O

Nowy skaner bezpieczeństwa microScan Pro IO. 

Skaner z możliwością podłączenia fizycznych sygnałów, np 4 pary wyjśc OSSD, przełączanie pól poprzez sygnały z enkoderów. Oraz interfejsem sieciowym EFI-Pro do kontegracji z innymi skanerami.

28.10.2021, czas trwania 30min
Prowadzący: Adam Tupacz

[67] Inteligentna optyczna kolumna sygnalizacyjna SLT

Inteligentna optyczna kolumna sygnalizacyjna SLT pracująca po IO-Link.

Na spotkaniu przedstawimy rozwiązania z zakresu tzw. Active Connectivity w postaci optycznej kolumny sygnalizacyjnej SLT pracującej pod protokołem IO-Link. Omówimy zakres zastosowań SLT, korzyści oraz urządzenia z którymi kolumna optyczna może współpracować. Pod koniec sesji przekażemy również linki do dodatkowych materiałów.

04.11.2021, czas trwania 30min
Prowadzący: Paweł Wiącek

[68] Zapobieganie kolizji - Technologie: Radar, Lidar i Ultradzwięk

W trakcie Webinaru dowiemy się jakie technologie wykorzystać można do zapobiegania kolizji. Omówimy także zalety i wady każdej z technologii Radar, Lidar i Ultradzwięk.

18.11.2021, czas trwania 30min
Prowadzący: Maciej Szajnóg

[69] Moduły sprzężenia zwrotnego - Część I - podstawy

W trakcie webinaru dowiemy się co to są moduły sprzężenia zwrotnego, gdzie się je stosuje, rodzaje i budowa.

25.11.2021, czas trwania 30min
Prowadzący: Dominik Lesiński

[70] SMA - Wizualizacja i analiza zdarzeń w systemie bezpieczeństwa

Safety Machine Analitics (SMA) to system pozwalający na wizualizację i analizowanie zdarzeń występujących w systemie bezpieczeństwa opartym o sterownik Flexi Soft. System można zainstalować na komputerze lub panelu dotykowym z systemem Widnows 10 Pro, a następnie wizualizować w przeglądarce internetowej.

02.12.2021, czas trwania 30min
Prowadzący: Adam Tupacz

[71] TrispectorP 3D Belt Pick - efektywna kompletacja produktów z przenośnika

Jak skutecznie pobierać z przenośnika obiekty niezależnie od ich koloru i kontrastu w stosunku do koloru przenośnika ? W trakcie webinaru zaprezentujemy rozwiązanie bazujące na technologii triangulacji - TrispectorP 3D Belt Pick. 

09.12.2021, czas trwania 30min
Prowadzący: Rafał Biegała

[72] Bezpieczna kaskada Flexi Loop

Łączenie szeregowe elementów bezpieczeństwa to częsta praktyka, ale niestety mająca pewne wady - Brak diagnostyki oraz obniżenie poziomu bezpieczeństwa w wyniku zjawiska maskowania usterki. Odpowiedzią na te wyzwania i problemy jest Flexi Loop.

20.01.2022, czas trwania 30min
Prowadzący: Adam Tupacz

[73] Kompaktowe czytniki RFID w technologii HF

Podczas Webinaru omówimy Portfolio urządzeń RFID w technologii HF z poświęceniem szczególnej uwagi Rodzinie urządzeń RFH5xx, poszerzymy wiedzę o RFID, dowiemy się także czym są nowe anteny RFH5xx z IO-Link.

27.01.2022, czas trwania 30min
Prowadzący: Maciej Szajnóg

[74] KTML - laserowy czujnik kontrastu

Na spotkaniu przedstawimy możliwości oraz zastosowania laserowych, miniaturowych czujników laserowych. Poruszymy ich zalety i wady w stosunku do klasycznych czujników kontrastu. Przedstawimy również możliwości komunikacji po IO-Link.

03.02.2022, czas trwania 30min
Prowadzący: Paweł Wiącek

[75] Przemysłowe pomiary odległości: Część I - Czujniki pomiaru przemieszczeń

W pierwszej części cyklu poświęconego dalmierzom przemysłowym omówimy czujniki pomiaru przemieszczeń. Zapoznamy się z metodą triangulacji laserowej oraz precyzyjnymi zakresami pomiarowymi jakie są możliwe do uzyskania przy zastosowaniu tej grupy czujników. Dodatkowo omówimy popularne aplikacje w jakich najczęściej stosowane są pomiary przemieszczeń. 

10.02.2022, czas trwania 30min
Prowadzący: Rafał Biegała

[76] Flexi Link - bezpieczne połączenie stacji Flexi Soft

W linii produkcyjnej, bezpieczeństwo pracy na jednej maszynie może być uzależnione od sytuacji na innej maszynie. Wymiana informacji o stanie urządzeń bezpieczeństwa pomiędzy nimi staje się koniecznością. Jeżeli na poszczególnych maszynach zastosowany jest programowalny sterownik Flexi Soft, to można je łatwo połączyć za pomocą Flexi Link.

17.02.2022, czas trwania 30min
Prowadzący: Adam Tupacz

[77] Poprawne ustawianie fotoprzekaźników - cz.1. podstawy

W trakcie webinaru przedstawimy podstawy ustawiania fotoprzekaźników, tj. wskazówki jak wyjustować fotoprzekaźnik(i) oraz jak poprawnie dokonać zmiany zasięgu/zaprogramować fotoprzekaźnik na obiekt który chcemy wykryć. Spotkanie będzie zawierało minimum teorii a sporo praktyki przed kamerą. Dla osób nie mających doświadczenia z fotoprzekaźnikami prosimy o zapoznanie się z webinarem "Podział fotoprzekaźników przemysłowych i ich rodzaje" oraz późniejszymi nagraniami dotyczącymi fotoprzekaźników.

24.02.2022, czas trwania 30min
Prowadzący: Paweł Wiącek

[78] Kontrola kąta nachylenia - inklinometry

W trakcie webinaru zostanie przedstawiona zasada działania inklinometrów, konfiguracja i zastosowanie. 

10.03.2022, czas trwania 30min
Prowadzący: Dominik Lesiński

[79] Fotoprzekaźniki światłowodowe rodziny WLL80

Webinar będzie miał charakter spotkania praktycznego. Minimum teorii - same podstawy do zaprezentowania zalet i zastosowania rodziny fotoprzekaźników światłowodowych WLL80. Przez większość spotkania przedstawimy na żywo różne opcje ustawień oraz funkcje WLL80 demonstrując jego możliwości przy wykrywaniu obiektów. Z racji charakteru spotkania uczestników nie mających wcześniej styczności z tego typu rozwiązaniami prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z fragmentem webinaru "Podział fotoprzekaźników przemysłowych i ich rodzaje" dotyczących fotoprzekaźników światłowodowych i światłowodów (około 5 min.).

17.03.2022, czas trwania 30min
Prowadzący: Paweł Wiącek

[80] Moduł ANA0, czyli wejść analogowych do sterownika Flexi Soft

W maszynach stan bezpieczny może zależeć również od wartości takich parametrów jak temperatura, ciśnienie lub wychylenie. Stosując czujniki z wyjsciem analogowym 4-20 mA, a następnie porównując ich wskazania można uzyskać pewny i bezpieczny sygnał. Potrzebny jest jedynie moduł wejść analogowych do Flexi Soft.

24.03.2022, czas trwania 30min
Prowadzący: Adam Tupacz

[81] SPEETEC EV2 - przykłady aplikacji

W trakcie webinaru zostanie zaprezentowany bezkontaktowy pomiar długości za pomocą czujnika SPEETEC.  Nowa wersja czujnika zyskała kilka ciekawych funkcjonalności, które usprawnią inspekcję długości elementów przed i po procesie cięcia. Przeprowadzimy pomiar długości dostarczonych przez Państwa próbek materiałów.

31.03.2022, czas trwania 30min
Prowadzący: Dominik Lesiński

[82] Z Flexi Soft do Flexi Compact

Flexi Soft to bardzo popularne, sprawdzone i mające dużo możliwości, programowalne sterowniki bezpieczeństwa. Technologia jednak wciąż się rozwija. Po kilkunastu latach obecności konieczne było stworzenie czegoś nowego, bazującego na nowej platformie i dającego możliwości dalszego rozwoju. Dlatego powstał nowy sterownik Flexi Compact. Czy warto zacząć stosować nowe sterowniki ? Czy wszystkie funkcje są dostępne ? Jakie są różnice ?
Na te i inne pytanie odpowiemy podczas tego Webinaru.

07.04.2022, czas trwania 30min
Prowadzący: Adam Tupacz

[83] Inteligentne systemy antykolizyjne i ochrony mienia z wykorzystaniem technologii Lidar 2D

Webinar poświęcony będzie inteligentnym systemom antykolizyjnym, które przeznaczone są do pracy na suwnicach. Podczas Webinaru omówiony zostanie także szereg systemów wspomagania kierowcy w pojazdach przemysłowych jak wózek widłowy czy koparka.

14.04.2022, czas trwania 30min
Prowadzący: Damian Bakiera

[84] Digitalizacja zasobów w chmurze - AssetHub

Digitalizacja to jeden z pierwszych kroków prowadzących do praktycznej implementacji Industry 4.0. W trakcie webinaru omówimy chmurę AssetHub, która jest wprowadzeniem w świat cyfrowej transformacji. Poznamy również praktyczne korzyści płynące z digitalizacji zasobów w tym możliwości monitorowania zasobów w czasie rzeczywistym lub monitorowania aktualnego stanu urządzeń krytycznych z punktu widzenia procesu. 

28.04.2022, czas trwania 30min
Prowadzący: Rafał Biegała

[85] deTem4 LT Muting - gotowe zabezpieczenie wjazdu lub wyjazdu

Dedykowane rozwiązanie do zabezpieczenia miejsca wjazdu / wyjazdu ze strefy niebezpiecznej

05.05.2022, czas trwania 30min
Prowadzący: Adam Tupacz

[86] Fotoprzekaźniki światłowodowe WLL80 - przykłady praktyczne cz.2.

Na tym spotkaniu od razu po przywitaniu przechodzimy do części praktycznej. Przedstawimy metody wykrywania obiektów w trudnych przypadkach, np. obiekty soczewkujące, transparentne, połyskliwe, tryb refleksyjny, okna, itd. Przed udziałem w webinarze prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z cz.1. webinaru o WLL80

12.05.2022, czas trwania 30min
Prowadzący: Paweł Wiącek

[87] Przemysłowe pomiary odległości: Część II - Czujniki ultradźwiękowe.

Druga częśc cyklu dedykowanego dalmierzom. Tym razem omówimy sobie dalmierze ultradzwiękowe. Dowiemy się jak działają, jakie rodziny czujników wyrózniamy i w jakich zakresach pracują oraz omówimy podstawowe aplikacje w których metoda pomiaru ultradzwiękowego sprawdzi się najlepiej.

19.05.2022, czas trwania 30min
Prowadzący: Maciej Szajnóg

[88] Enkoder z wyjściem analogowym

Sygnał analogowy jest często wykorzystywany w automatyce przemysłowej. Na webinarze przedstawione zostanie skalowanie wyjścia analogowego do pomiaru drogi w enkoderze z mechanizmem linkowym i kołem pomiarowym.

26.05.2022, czas trwania 30min
Prowadzący: Dominik Lesiński

[89] Enkodery liniowe TTK70

Enkoder liniowe są częstym produktem, który stosowany jest do pozycjonowania układów liniowych. Na webinarze przedstawiony zostanie enkoder TTK70, który pracuje z taśmą magnetyczną.

09.06.2022, czas trwania 30min
Prowadzący: Dominik Lesiński

[90] Najmniejsze kurtyny bezpieczeństwa - miniTwin oraz TWINOX

Czasem wielkość ma znaczenie. Na przykład, gdy kurtynę bezpieczeństwa trzeba ukryć w konstrukcji maszyny. Albo, gdy może być zamontowana jedynie na lekkiej konstrukcji. Wówczas potrzebne jest małe i lekkie urządzenie - takie właśnie są kurtyny miniTwin.Ponadto miniTwin to kurtyny w których nie ma typowego nadajnika i odbiornika - po obu stronach jest taki sam element. O tym i innych ciekawostkach opowiemy na webinarze.

23.06.2022, czas trwania 30min
Prowadzący: Adam Tupacz

[91] Inteligentny czujnik pojemnościowy CMB

Na spotkaniu przedstawimy nową generację przemysłowych, zbliżeniowych czujników pojemnościowych z komunikacją IO-Link. Webinar będzie zawierał część teoretyczną oraz praktyczną część demonstracyjną. 

30.06.2022, czas trwania 30min
Prowadzący: Paweł Wiącek

[92] Kamery kompaktowe 3D serii Visionary cz. I

Przemysłowe kamery 3D są bez wątpienia coraz częściej spotykanymi rozwiązaniami w zakładach produkcyjnych. Na spotkaniu postaramy się przybliżyć Państwu te rozwiązania - zaprezentujemy ich pracę, aplikacje do których są najczęściej wykorzystywane, jak również przybliżymy szeroki wachlarz możliwych zastosowań przemysłowych kamer 3D.

07.07.2022, czas trwania 30min
Prowadzący: Michał Kiwiński

[93] Kamery kompaktowe 3D serii Visionary cz. II

Przemysłowe kamery 3D są bez wątpienia coraz częściej spotykanymi rozwiązaniami w zakładach produkcyjnych. Na spotkaniu postaramy się przybliżyć Państwu te rozwiązania - zaprezentujemy ich pracę, aplikacje do których są najczęściej wykorzystywane, jak również przybliżymy szeroki wachlarz możliwych zastosowań przemysłowych kamer 3D.

14.07.2022, czas trwania 30min
Prowadzący: Michał Kiwiński

[94] STR1 oraz MLP1 - czujniki bezpieczeństwa z RFID i ryglowaniem elektromagnetycznym

Webinar poświęcony będzie czujnikom bezpieczeństwa z kodowaniem radiowym STR1, które są jednymi z najbardziej popularnych rozwiązań do monitorowania położenia osłony lub pozycji maszyny. Ich najwyższy poziom bezpieczeństwa PL = e, małe wymiary, możliwość łączenia kaskadowego oraz łatwa diagnostyka, to kluczowe elementy sukcesu. Na spotkaniu omówimy także MLP1, który bazuje na czujnikach STR1, dając dodatkową możliwość ryglowania osłony elektromagnesem.

21.07.2022, czas trwania 30min
Prowadzący: Adam Tupacz

[95] Inteligentny czujnik pojemnościowy CMB, cz. II - praktyczna

Na webinarze przedstawimy w sposób praktyczny ustawienia i metodykę podejścia do niektórych aplikacji przy użyciu inteligentnego czujnika pojemnościowego CMB. Spotkanie nie będzie zawierało części teoretycznej. Dla osób nie mających wcześniej kontraktu z czujnikami pojemnościowymi lub z Smart Sensors z IO-Link prosimy o zapoznanie z wcześniejszymi webinarami (np. materiały z 30.06.2022).

28.07.2022, czas trwania 30min
Prowadzący: Paweł Wiącek

[96] AppSpace - software i przestrzeń do tworzenia aplikacji

Czym jest AppSpace? Nie raz już w trakcie naszych spotkań wspominaliśmy o urządzeniach programowalnych w AppSpace, stąd nadeszła pora by poznać środowisko programistyczne, a także pełny przegląd produktów, które mogą być w nim programowane. W trakcie spotkania zapoznamy się również z oprogramowaniem deweloperskim, a przede wszystkim zobaczymy jakie korzyści niesie ze sobą możliwość samodzielnego tworzenia personalizowanych rozwiązań aplikacyjnych. 

04.08.2022, czas trwania 30min
Prowadzący: Rafał Biegała

[97] MAS - enkoder bezłożyskowy do bezkontaktowego pomiaru kąta położenia

Na spotkaniu przestawimy technologię oraz zastosowania MAS (Magnetic Angle Sensor) czyli enkodera bezłożyskowego do bezkontaktowego pomiaru kąta położenia. Po części teoretycznej krótka demonstracja MAS wraz z oprogramowaniem SOPAS przed kamerą. 

11.08.2022, czas trwania 30min
Prowadzący: Paweł Wiącek & Dominik Lesiński

[98] Przemysłowe pomiary odległości: Część III  - Dalmierze średniego i dalekiego zasięgu.

Trzecia część cyklu poświęconego  dalmierzom. Tym razem omówimy dalmierze Średniego i dalekiego zasięgu 
Na spotkaniu wytłumaczymy metodę działania dalmierzy średniego i dalekieg zasięgu, a także poznamy portfolio rodzin dalmierzy doiemy się w jakich zakresach pomiarowych operują a także przedstawimy aplikacje w których można skutecznie wykorzystać dalmierze średniego i dalekiego zasięgu. 

18.08.2022, czas trwania 30min
Prowadzący: Maciej Szajnóg

[99] Dostosuj enkoder inkrementalny do swojej aplikacji - porady i wskazówki

Na webinarze wyjaśnimy jak prawidłowo zamontować enkoder i na co należy zwrócić uwagę przy podłączeniu elektrycznym. Powiemy także o tym, jak zdiagnozować czy enkoder pracuje prawidłowo oraz jak zmienić parametry pracy w enkoderach programowalnych inkrementalnych.

25.08.2022, czas trwania 30min
Prowadzący: Dominik Lesiński

[100] Niestandardowe funkcjonalności enkoderów

Na webinarze zaprezentowane zostaną nietypowe funkcje enkoderów inkrementalnych i absolutnych. Jeżeli sądzisz, że wszystko już wiesz o enkoderach, to ten webinar jest właśnie dla Ciebie..

01.09.2022, czas trwania 30min
Prowadzący: Dominik Lesiński

[101] LOC System - Lokalizacja UWB

Na webinarze zaprezentowany zostanie system lokalizacji zasobów wewnątrz pomieszczeń, bazujący na technologii Ultra Wide Band. Przedstawimy możliwe zastosowania takiego systemu, a także jego możliwości oraz ograniczenia. Pokażemy jak rozmieścić oraz skonfigurować anteny oraz tagi, a także jak wyświetlać pozycje zasobów w platformie Asset Analytics.

08.09.2022, czas trwania 30min
Prowadzący: Damian Bakiera

[102] Więcej niż wizja - tips & tricks cz1

Dowiesz się o przydatnych funkcjach urządzeń autoidentyfikacji SICK, takich jak Match Code, Data String Forwarding czy też jak poprawnie zbudować układ z wykorzystaniem ręcznego czytnika kodów. 

15.09.2022, czas trwania 30min
Prowadzący: Maciej Szajnóg

[103] Moduł bezpieczeństwa Flexi Classic - duże możliwości programowania cz.1

Dowiesz się czym jest Flexi Classic. Poznasz moduły podstawowe, główny MU, rozszerzeń: XU, 8DI, przekaźnikowe 2RO, 4RO.
Konfigurator do Flexi Classic

27.10.2022, czas trwania 30min
Prowadzący: Adam Tupacz

[104] Automatyka budynkowa - rozwiązania od SICK

Podczas tego webinaru mówimy o rozwiązaniach dla bezpieczeństwa budynków, a także o kontroli dostępu, czy też zliczaniu osób wchodzących lub opuszczających budynek.

10.11.2022, czas trwania 30min
Prowadzący: Maciej Szajnóg


[105] Moduł bezpieczeństwa Flexi Classic - duże możliwości programowania cz.2

Poznasz kolejne moduły Flexi Classic:
Moduły do mutingu, główny MM, rozszerzeń: XM, MDI.
Moduły GU, bramki komunikacyjne, Flexi Classic + Flexi Loop, Flexi Loop, Master.
Komunikacja IO-Link

17.11.2022, czas trwania 30min
Prowadzący: Adam Tupacz

[106] SARA - rozszerzona rzeczywistość w Automatyce

Chcesz poznać nowe podejście do zagadnienia wizualizacji i podglądu danych z maszyny?
Oglądając nasz webinar poznasz zagadnienia związane z rozszerzoną rzeczywistością oraz to w jaki sposób korzysta z niej SARA.
Przybliżone zostały przykłady zastosowania oraz benefity wynikające z użytkowania oprogramowania.

19.01.2023, czas trwania 30 min
Prowadzący: Mateusz Poreda, Rafał Biegała.

[107] FlexLock – bezpieczne i nowoczesne ryglowanie osłon

Na webinarze zaprezentowany został nowy zamek bezpieczeństwa produkowany przez SICK.    
FlexLock pozwala na bezpieczne ryglowanie osłony celem uniemożliwienia dostępu osób do obszaru niebezpiecznego lub zabezpieczeniu procesu przed przerwaniem.

W trakcie webinaru omówiono wyjątkowe funkcjonalności urządzenia oraz przedstawiono, w jaki sposób odpowiadają one na potrzeby rynku oraz przepisy bezpieczeństwa maszyn. Ponadto, zaprezentowaliśmy praktyczne zastosowanie FlexLock.

16.02.2023, czas trwania 30 min
Prowadzący: Adam Tupacz


[108] Inteligentne czujniki koloru CSS/CSX z IO-Link

Na webinarze zostaną zaprezentowane czujniki koloru rodziny CSS. Przedstawimy możliwości, zalety i zastosowania CSS w wersjach High Resolution i High Speed. Czujniki te pozwalają na precyzyjne wykrywanie obiektów po kolorze ich powierzchni, szybką ich separację, wykrywanie/odróżnianie od siebie markerów o podobnych kolorach, pozycjonowanie. 

20.04.2023, czas trwania 30 min
Prowadzący: Paweł Wiącek

[109] Sztuczna inteligencja w wizji maszynowej - Deep Learning

Jak sztuczna inteligencja wspomaga wizję maszynową, czym jest deep learning i w jaki sposób kamery SICK serii InspectorP umożliwiają wykorzystanie technologii głębokiego uczenia w aplikacjach wizji maszynowej. 

18.05.2023, czas trwania 30 min
Prowadzący: Rafał Biegała

[110] Magnetostrykcyjny enkoder liniowy DAX

Na webinarze dowiesz się czym charakteryzują się enkodery liniowe magnetostrykcyjne. W jakich aplikacjach znajdują zastosowanie. W części "live" zobaczysz jak prawidłowo dobrać odpowedni enkoder, jak go zamontować i podłączyć.  

01.06.2023, czas trwania 30 min
Prowadzący: Dominik Lesiński

[111] LiDAR-LOC, czyli system do lokalizacji i nawigacji platform mobilnych

Na webinarze dowiesz się jak działa software LiDAR-LOC służący do lokalizacji platform mobilnych wykorzystujący dane o konturach ze skanerów typu lidar. Omówione zostaną również oprogramowania do tworzenia map (SMET), podstawowa nawigacja za pomocą wirtualnych linii (VLN) oraz ekonomiczne, ale równie skuteczne rozwiązanie Code-Loc, wykorzystujące kody 2D naklejane na podłodze. 

06.07.2023, czas trwania 30 min
Prowadzący: Michał Kiwiński

[112] Zrobotyzowana depaletyzacja w oparciu o algorytm Deep Learning - czyli PLB540

Podczas spotkania poznasz najnowszą wersję systemu wizyjnego do współpracy z robotami. PLB 540 jako kamerę wykorzystuje Visionary T mini, które z pomocą oprogramowania PLB Studio oraz specjalnego algorytmu Deep Learning, jest w stanie lokalizować pojedyncze kartony lub worki na paletach. Depaletyzacja losowo ustawionych kartonów nie jest już problemem.

23.11.2023, czas trwania 30 min
Prowadzący: Damian Bakiera

[113] SICK Dynamic Data Display - Wizualizacja danych

Na webinarze przedstawione zostanie "case study": jak szybko i bez dodatkowych narzędzi programistycznych zwizualizować dane procesowe z systemu sterowania maszyny.
Zobaczysz jak szybko, prosto i bez dodatkowych narzędzi programistycznych możesz zacząć zabawę z digitalizacją.
DynamicDataDisplay ma również możliwość korzystania w ramach licencji Free, czyli bez dodatkowych kosztów.

01.02.2024, czas trwania 30 min
Prowadzący: Dominik Lesiński

Jesteś zainteresowany nadchodzącymi Webinarami?

Jesteś zainteresowany indywidualnym Webinarem lub masz sugestie dotyczące naszych Webinarów?

Skontaktuj się z nami marketing@sick.pl