ANMÄLAN TILL SEMINARIER
SCANAUTOMATIC 2018

Visst vill du veta mer? Kom gärna till våra kunskapsdrivna seminarier. Vi arrangerar tre seminarier varje dag med olika teman. Reservera din plats redan idag.

ROBOTAPPLIKATIONER
Robotar ska inte bara interagera på ett säkert sätt med människor, de ska utföra en arbetsuppgift. För att göra det behövs information via ögon och öron, det är där sensorer kommer in i bilden...

SÄKERHETSFORUM
Öka din kunskap om vilka regler och standarder som gäller utifrån maskindirektivet. Vi fokuserar särskilt på maskinsäkerhet för robot- applikationer. Syftet är att du ska få fördjupad kunskap...

VISION & APPSPACE
Är det tidsödande, knepigt eller till och med omöjligt att hitta en lättanvänd sensorlösning specifikt anpassad till dina krav? Inte med SICK AppSpace där utvecklaren själv bestämmer...

DINA UPPGIFTER

ROBOTAPPLIKATIONER

SÄKERHETSFORUM

VISION & APPSPACE


 For information about data privacy, please click here.